Một số căn bệnh có liên quan đến nghiệp báo như sau

MỘT SỐ CĂN BỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP BÁO NHƯ SAU

MỘT SỐ CĂN BỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP BÁO NHƯ SAU: (Rất đáng tham khảo) 1. Bệnh Đau Bao Tử: thường liên quan đến sát sinh ăn thịt, bệnh ruột cũng vậy. Hòa Thương Tuyên Hóa từng bảo: “Người bị bướu ruột là do hay ăn thịt”. 2. Bệnh Phụ Khoa: ngoại trừ một […]