PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ KHENPO SODARGYE RINPOCHE Người dịch: Thanh Liên –o0o– Phương pháp thực hành A Di Đà này có nhiều khác biệt với các truyền thống Kinh thừa, nhưng một số hành giả trong truyền thống Tịnh Độ nên hoan hỉ chấp nhận nó. Những người không có […]

CHUYỂN HÓA NGHIỆP – LINH ỨNG TRONG PHÁP TU ĐỊA TẠNG:

CHUYỂN HÓA NGHIỆP - LINH ỨNG TRONG PHÁP TU ĐỊA TẠNG

Như đã hứa hẹn, hôm nay ad Hỏa Phượng Hoàng sẽ chỉ dẫn các bạn về pháp tu diệt định nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp tu này sẽ kết hợp cả niệm Phật và trì chú để đạt được công năng lợi ích tuyệt đối khi hành trì. Trong 1 tháng nếu […]