CHUYỂN HÓA NGHIỆP – LINH ỨNG TRONG PHÁP TU ĐỊA TẠNG:

CHUYỂN HÓA NGHIỆP - LINH ỨNG TRONG PHÁP TU ĐỊA TẠNG

Như đã hứa hẹn, hôm nay ad Hỏa Phượng Hoàng sẽ chỉ dẫn các bạn về pháp tu diệt định nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp tu này sẽ kết hợp cả niệm Phật và trì chú để đạt được công năng lợi ích tuyệt đối khi hành trì. Trong 1 tháng nếu […]

Kinh Di Đà Diễn Âm

Kinh Di Đà Diễn Âm

LỜI GIỚI THIỆU CỦA CƯ SĨ THIỀU CHỬU VỀ BẢN KINH DI ĐÀ TRONG BỘ CHƯ KINH DIỄN ÂM Bản Kinh Di Đà Diễn Âm này không tường tác giả là ai, nhưng xem kỹ lời dịch và ý nghĩa trong bài tựa thì dám chắc rằng tất là một tay Cao tăng đại đức […]