PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ KHENPO SODARGYE RINPOCHE Người dịch: Thanh Liên –o0o– Phương pháp thực hành A Di Đà này có nhiều khác biệt với các truyền thống Kinh thừa, nhưng một số hành giả trong truyền thống Tịnh Độ nên hoan hỉ chấp nhận nó. Những người không có […]