Những ai cứ vứt thức ăn thừa vào thùng rác thì sẽ có lúc moi tìm thức ăn trong thùng rác trở lại!

tiết kiệm

Tiết kiệm nghĩa là không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Người Việt Nam có văn hóa nhặt hạt cơm rơi để ăn chứ không bỏ. Văn hóa đó dạy ta biết bao nhiêu điều quý giá. Mỗi hạt cơm đến được mâm cơm là đã đi qua nhiều chặng […]

Kinh Sám Hối Ngày đọc 1-2 lần, sáng tối tuỳ ý

KINH SÁM HỐI
[Tam Bái Cửu Khấu] Phục dĩ: Chí tâm quy mệnh lễ: Ngọc Thanh Thánh Cảnh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Thượng Thanh Chân Cảnh Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Thanh Tiên Cảnh Đạo Đức Thiên Tôn. Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Tử Vi Cung Trung […]

Mỗi ngày đọc ba lần, sáu câu này, vượng tài, vượng phúc, vượng mệnh

Học tu

Mỗi ngày đọc ba lần, sáu câu này, vượng tài, vượng phúc, vượng mệnh.” 1. Học tu Học tu không phải là trốn vào núi sâu để tìm sự yên tĩnh. Ý nghĩa cốt lõi của học tu nằm trong việc rèn luyện lòng bình an và trí tuệ nội tại, giúp cá nhân có […]