NGŨ BỘ THẦN TÀI

Hoàng thần tài trong Kim Cương Thừa ( Đặc biệt trong Phật Giáo Tạng Truyền) rất được yêu thích, được nhiều người biết đến và tu tập về Tài Bảo.Tuy nhiên Hoàng Thần Tài chỉ là một trong Ngũ Bộ Tài Thần gồm: Hoàng Thần Tài , Bạch Thần Tài, Hồng Thần Tài, Hắc Thần Tài, Lục Thần Tài. Điều này ít người biết ạ.
✍Là Người viết và chuyên nghiên cứu chữ, chủng tự Phạn nên Ngộ Thư có tìm hiểu các chủng tử , chân ngôn của các Ngài, tuy nhiên chỉ biết được rằng chủng tử JẠM là của Hoàng Thần Tài , 4 vị còn lại rất ít người biết và cũng ít tài liệu nhắc đến.
🕣Một dịp tình cờ Ngộ Thư có được chủng tử và các câu thần chú của 4 vị còn lại bằng chữ Tạng, nay Ngộ Thư mạn phép chuyển thể sang Phạn và viết ra để mời mọi người cùng tham khảo và thưởng lãm.
💞💞💞💞
1. HOÀNG THẦN TÀI.
🎋Chủng tử: JẠM.
🎋Chân Ngôn: ỌM JAMBHALA JALENDRAYA SVÀHÀ.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu tuyên nói Kinh Đại Bát Nhã thời các hàng ma, quỷ thần…đều đi đến gây chướng ngại, khiến núi cao sụt lở, đại chúng kinh hoàng, lúc này Hoàng Thần Tài liền hiện thân che chở bảo hộ, về sau Đức Thế Tôn căn dặn Hoàng Thần Tài ở đời vị lai nên giúp ích cho tất cả chúng sanh nghèo túng, làm đại Hộ pháp.
Thành tâm trì tụng Hoàng Thần Tài tâm chú có thể nhận được sự che chở của Ngài hay làm ăn phát tài, miễn trừ sự nghèo túng cho đến tất cả khó khăn về kinh tế. Nếu như hay phát khởi Tâm Bồ Đề Vô Thượng, phát nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi sự nghèo túng thì Phước Đức lại chẳng thể giới hạn đo tính được.
2. HỒNG THẦN TÀI.
🎋Chủng tử : JBẠM .
🎋Chân Ngôn: ỌM JAMBHALA JALENDRAYA DHANẠM MEDHI HRÌH DÀKINÌ JAMBHALA SAMBHARA SVÀHÀ.
Hồng Thần Tài có công đức hay chiêu cảm tụ người tài giỏi, tiền của, thức ăn, hưởng thụ sự giàu có tự tại.
3. BẠCH THẦN TÀI.
🎋Chủng tử: JẠM.
🎋Chân Ngôn: ỌM PADMA KRODHA ÀRYA JAMBHALA HRDAYA HÙM PHẠT.
Tương truyền Ngài là nơi hóa hiện Tâm Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguồn gốc của Bạch Thần Tài.Tương truyền lúc bấy giờ A Để Giáp Tôn Giả đi đến bái kiến thánh địa của Quán Thế Âm Bồ Tát , trên đường đi gặp 1 người bạn nghèo túng đói rét sắp chết, A Để Giáp nghĩ rằng phải giúp đỡ ông ấy, mình bỏ thân này không phân vân tiếc rẻ, thế là Ngài liền nghĩ đến cắt thịt mình để bố thí. Nhưng người đói rét từ chối thà mình bị chết đói cũng chẳng nhẫn tâm ăn thịt của A Để Giáp. A Để Giáp cảm thấy chính mình không có sức cứu trợ chúng sanh bị khốn khổ, cảm nhận được sự tức giận trong lòng với thương xót, chẳng cầm được sự thương cảm con mắt rơi lệ.
Lúc này, Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tâm Đại Bi hóa hiện làm người đi đường, đi đến hỏi rõ mọi việc, A Để Giáp thành thật bẩm báo, người đi đường nghe xong chẳng cầm được sự phát tâm của A Để Giáp cảm động con mắt rơi lệ. Lúc đó sự việc phát sinh thật là kỳ diệu, người đi đường bỗng nhiên hiện ra tướng báu trang Nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát, giọt nước mắt bên trong con mắt trái hóa hiện làm Độ Mẫu, giọt nước mắt bên trong con mắt phải hóa hiện làm Bạch Thần Tài, Bồ Tát còn dặn Bạch Thần Tài tự mình quán đảnh cho A Để Giáp, truyền dạy pháp tu, dùng sự viên mãn giúp đỡ chúng sanh xa lìa nghèo túng, đầy đủ tâm nguyện của phước đức.
Bạch Thần Tài hay trừ khử bệnh tật, trừ bỏ tất cả sự nghèo túng và tội ác chướng ngại, tăng trưởng nghiệp lành…
4. HẮC THẦN TÀI.
🎋Chủng tử: HÙM.
🎋Chân Ngôn: ỌM JAMBHALA MUKHẠM BHRAMARI SVÀHÀ .
Tương truyền ngày xưa ở Ấn Độ có 1 vị quốc vương, vì quốc khố trống rỗng, tài chính khó khăn, đi đến bước đường cùng, suy nghĩ lao mình xuống sông tự tử. Lúc này trong nước xuất hiện 1 vị đồng tử 6 tuổi màu đen, ngăn cản không cho Quốc Vương tự sát.
Vị đồng tử hỏi rõ nguyên nhân mọi việc xong liền đem pháp làm giàu truyền hết cho Quốc Vương. Lúc đó bên cạnh hàng cây hiện rõ 1 gian phòng bằng thủy tinh. Quốc Vương liền bước vào làm nơi để tu hành, nhưng Quốc Vương chẳng theo lời căn dặn tu cho hết 6 tháng, chỉ tu trì được 2 tháng không thấy công hiệu lấy làm thất vọng, lại suy nghĩ làm cách nào ngắn hơn, vị đồng tử màu đen lại hóa hiện trước mắt ông, khuyên ông chớ có nản lòng, nhất định công đức sẽ viên mãn. Ngay lúc vị Quốc Vương trở lại trong phòng thời nhìn thấy bên trong chất đầy châu báu, vị đồng tử màu đen này tức là Hắc Thần Tài vậy.
Trì pháp môn Hắc Thần Tài nhận được sự gia trì từ Ngài, tiêu trừ oán địch, trộm cắp, bệnh ma, chướng ngại, khiến hưởng thụ sự tăng trưởng tiền của giàu có…
5. LỤC THẦN TÀI.
🎋Chủng tử: HẠM.
🎋Chân Ngôn: ỌM JAMBHALA JALENDRAYA SVÀHÀ.
Ngài thọ Nhận lời căn dặn của Đức Thế Tôn , vì tất cả sự nghèo túng của mọi người Chuyển đại pháp luân, ban cho thế tài và pháp tài.
===/===
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/911173782667930/permalink/1833175900467709/