TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM
*************
(tác giả bài viết: Chim Khổng Tước)
✨️1.Hóa giải oan gia trái chủ, xung khắc trong gia đình hay xã hội.
Mỗi buổi sáng trì toàn bài chú Lăng Nghiêm 3,5,7 biến…tùy mình rồi dành 20-30 phút, nhiếp tâm trì đúng 1 câu Nam Mô Giả Đô Ra. Đây là hộ pháp có hạnh nguyện hóa giải oan gia trái chủ cho hành giả trì Lăng Nghiêm.
✨️2. Cầu bình an trước khi ra đường.
Trì 29 câu đầu tiên rồi khấn nguyện 10 phương Tam Bảo,Phật,Pháp,Tăng gia trì. Cách này giúp cho các vong linh ác tâm không có quấy nhiễu mình trên đường đi, đặc biệt là những nơi hay tai nạn giao thông. Vấn đề còn lại là…lái xe cẩn thận.
✨️3. Hóa giải trẻ nít khóc do ma quỷ trêu.
Trì 3,5,7 biến Lăng Nghiêm cầu sự gia trì, sau đó đọc 21 lần 5 câu chú ở đệ 1:
*(Bệ Lô Giá Na,Câu Rị Da,Dạ Ra Thố,Sắc Ni Sam,Tỳ Chiếc Lam Bà Ma Ni Giá)* vào 1 ly nước, 1 nửa cho bé tắm, 1 nửa cho bé uống. Làm lâu ngày như vậy là loài quỷ la sát không quấy nhiễu nửa.
✨️4. Hóa giải nước không tinh khiết.
(nên tác ý cho đúng là những nước có thể dùng được nhưng nghi ngờ không được sạch sẽ như nước mưa, nước suối rừng…trong hoàn cảnh bất khả kháng, chỉ dùng tạm để sinh tồn)
niệm 21 lần câu *(Nam Mô Nan Giá Na Xá Ni)* vào nước, và xin Thủy Thần gia trì nước sạch để uống mà sinh tồn. Câu này có hiệu quả nếu buổi sáng đã tụng toàn bài chú Lăng Nghiêm rồi.
Những nơi mà có phong tục mùng 2 tết mới được khai trương bơm nước sài, thì cũng dùng câu này mà nguyện cầu.
✨️5. hóa giải vong linh, ma quỷ cư ngụ trên cây không cho chặt.
Trì 1 biến Lăng Nghiêm trước,làm 1 mâm cơm mời họ dùng,sau đó khai báo tên tuổi, lý do chặt cây, và thông báo có ai cư ngụ trên đó thì chuyển sang chổ khác để ở, chặt vào cây 3 nhát và đọc 21 lần câu*( Nam Mô Thị Tỷ Đa Ha Rị Nẩm)* để mời quỷ vương này xuất hiện làm chứng, để mình tiến hành chặt cây. Phải nhiếp tâm hành trì rõ từng câu chú mới có hiệu quả.
✨️6. Hóa giải thư yếm.
Đọc toàn bài chú Lăng Nghiêm 3,5,7…biến Lăng Nghiêm, tùy mình. sau đó đọc 108 Ngũ Đại Tâm chú Lăng Nghiêm. Câu Bát Rị Đác Ra Da của ngũ đại tâm chú là dùng để phá hủy Tà thuật, thư yếm đấy. Và đọc liên tục câu*( Nam Mô Tát Ra Bà)* trong 20 phút. câu này dùng để trừ bùa ngãi, Cổ Độc.
👀Lưu Ý: mỗi ngày nên hành trì Lăng Nghiêm để có chánh khí hộ thể, chứ để đến lúc bị thư yếm quá nặng, thân thể suy nhược là không đủ sức để hành trì chống trọi lại đâu.
✨️7. Bảo hộ gia trạch.
Mua 1 máy năng lượng Mặt Trời có chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Nhạc Thiền, nhạc niệm Phật tĩnh tâm để trong khuôn viên nhà, chỉnh âm thanh vừa đủ, không phiền hà hàng xóm. Và hằng ngày tu tập, hành trì Lăng Nghiêm, hồi hướng quả vị vô thượng Bồ Đề, khấn nguyện Tổ Tiên, Cửu Huyền , Thổ Địa, Long Thần hộ pháp đang cư ngụ trong nhà nương theo Tam Bảo, Máy trợ niệm tu tập, hộ trì Chánh Pháp, Bảo hộ gia trạch. Trong vòng nửa năm sẽ có cảm giác từ trường gia đình được thay đổi, năng lượng bình an luôn lan tỏa.
✨️8. Hóa giải nhà có vong.
Hành trì Chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ được giải thoát. Tuyệt đối không được khởi tâm trù dập, để không kết oán trong đường sanh tử.
9. Tâm hoảng sợ khi đi bộ vào bóng đêm.
Kiết Ấn Kim Cang Quyền, và đọc hết bài thần chú, sau đó đọc liên tục câu* (A Sắc Tra Nẩm)* là 2 tay hiện ra 2 chày Kim Cang, nên yêu ma sẽ xa lánh.
✨️10. Hóa giải các nạn hoạnh tử trong cỏi ta Bà.
Mỗi ngày đọc hết toàn bài chú Lăng Nghiêm, 3,5,7…biến, sau đó đọc 108 lần 17 câu chú Lăng Nghiêm ở Đệ 3, từ câu *(Ra Xà Bà Dạ cho đến câu…Tô Ba Ra Noa Bà Dạ)* sẽ hóa giải các nạn như…vua quan bắt bớ, cướp bóc, bị trộm, nạn lửa, nạn gió, nước dơ , nước độc, gươm đao, súng đạn, chết trận,nạn đói, rắn độc quấy nhiễu, chết oan, tất cả những tai nạn hiễm trở, các nạn hoạnh tử gây ra. trì toàn bài chú và tập trung thọ trì miên mật các câu này là nghiệp lực hóa giải tập trung rốt ráo nhất.
✨️11. Hóa giải vong nhập.
lấy dây chuổi mà mình hay niệm Phật, trì chú Lăng Nghiêm, Đại Bi hằng ngày, sau đó trì 21 lần câu(* Bát Ra Tỳ Đà)* vào dây chuỗi, sau đó đeo vào cổ người bị nhập. Nếu có đạo lực cao, chuyên nhất hành trì thì người bị nhập sẽ có cảm giác đá đè ngay cổ mình vậy. Chức năng câu này bắt trói.
❤️12.Muốn tự tại, giải thoát.
thì hãy chuyên nhất vào mật chú để trì tụng,Tâm phải rời khỏi hết thế giới hiện tượng sinh diệt, hữu vi của cảnh trần,vọng thức không còn chạy lăng xăng theo cảnh trần nửa,giữ chánh niệm vào chú Lăng Nghiêm, Tâm rơi vào trạng thái vô ký thù thắng, có Chánh Kiến nhưng không còn mắc kẹt trong khái niệm đúng sai, tốt xấu , phân biệt chấp chước nửa. Công đức giải thoát sinh ra.
👀13. Hóa giải ý niệm tà dâm khởi lên.
Thọ trì toàn bài chú Lăng Nghiêm và quán thân bất tịnh, thân thể tanh hôi nhơ nhớp, máu huyết, dịch mủ dơ bẩn,ai cũng như ai thì còn gì nửa đâu mà đắm luyến.
Tất nhiên còn nhiều các hóa giải bằng chú Lăng Nghiêm nửa, Nhưng thiết nghĩ, cỏi này muôn hình vạn trạng khổ nạn, không ai giống ai nên cách cốt yếu nhất vẫn là hành trì toàn bài chú Lăng Nghiêm để sám hối nghiệp lực là hiệu quả nhất.
Hoàn hỷ chia sẽ để có công đức hộ trì Chánh Pháp.
nguồn: FB Thánh Địa Lăng Nghiêm, sưu tầm