ÂM NĂNG PHỔ KÝ LIỆT TRUYỆN

Cũng như ngoài Vũ trụ và các cấu thành của Thiên nhiên, cơ thể Con người cũng tàng ẩn một nguồn năng lượng để vận hành sinh mệnh và tồn tại. Vũ trụ, Thiên nhiên và Con người, ngoài những nguồn năng lượng siêu hình, đặc thù cho mỗi cảnh giới khác nhau ra (Năng lượng đen, năng lượng siêu nhiên) thì cũng đều có một nguồn năng lượng Sinh- Hóa và Vật Lý giống nhau để điều khiển sự vận hành của những thực thể hữu hình. Những cấu thành của nguồn Năng lượng Sinh-hóa và Vật lý của cả Vũ trụ, Tự nhiên, Con người được chia thành 7 cấu thành Năng lượng cơ bản. Bao gồm:
1- Cơ Năng: Năng lượng sinh ra và chuyển hóa từ các vận động dịch chuyển, va chạm, hút đẩy và tương tác qua lại giữa các thực thể vô cơ và hữu cơ…(Ví dụ: Một cảnh giới tối cao của hành giả Khí công về Cơ năng là làm mất trọng lực của cơ thể, để có thể dễ dàng chuyển dời thân thể với một tốc độ phi thường…như Khinh công hay Thủy thượng phiêu…)
2- Nhiệt Năng: Là năng lượng sinh ra và chuyển hóa từ sự thay đổi nhiệt độ. Ví dụ như nhà máy Nhiệt điện chẳng hạn (Trong Khí công, hành giả đặt đến cảnh giới tối cao của Nhiệt năng là có thể kiểm soát và điều khiển được thân nhiệt. Có thể làm cho thân nhiệt lạnh mát đi giữa mùa hè nóng rát, có thể làm cho thân thể tự ấm lên giữa mùa đông giá lạnh. Một vài công năng đặc dị khác có thể vận nhiệt năng để đốt cháy vật chất hoặc luộc chín rau cỏ, thực phẩm bằng lòng bàn tay. Một ví dụ điển hình nhất của các Lạt ma Tây tạng là luyện Huyền nhiệt „Tuma“. Họ có thể dùng huyền nhiệt làm tan chảy núi băng khi ngồi vận công ở đó)
3- Hóa Năng: Là nguồn năng lượng được sinh ra và chuyển hóa từ những phản ứng hóa học. Trong cơ thể người là sự đồng hóa và dị hóa khi hấp thụ tinh chất từ những phản ứng hóa học phân hủy thức ăn …(Lĩnh vực tối cao của của hành giả Khí công trong lĩnh vực Hóa năng là có thể chuyển hóa những Ngoại đan bình thường thành Nội đan huyền nhiệm)
4- Điện Năng: Là năng lượng sinh ra và chuyển hóa từ nguồn Điện từ và Từ trường (Cảnh giới tối cao của hành giả Khí công về lĩnh vực Điện năng là có thể tự thu phát ra những dòng điện có hiệu điện thế rất cao. Có nhiều người có thể tập luyện phát ra những dòng điện có hiệu điện thế ngang ngửa với lươn điện hoặc cá đuối điện trong tự nhiên…)
5- Âm Năng: Là nguồn năng lượng sinh ra và chuyển hóa từ sự chấn động của dao động Âm Thanh. (Một trong những cảnh giới cao về Âm Năng của hành giả Khí công là môn „Sư tử hống“. Môn công phu này có thể dùng tiếng hét để xê dịch đồ vật, làm vỡ kính, vỡ chum vại…và có thể làm chấn động đứt kinh mạch của đối phương. Ví dụ một trong những cảnh giới tối cao của Lục Tự Khí Công (Âm Năng) là „Cách không đoạt điệp“/ Dùng tiếng hét để hái lá cây từ trên cao theo ý muốn)
6- Quang Năng: Là nguồn năng lượng sinh ra hay chuyển hóa từ các dao động của Ánh sáng và Màu sắc (Cảnh giới tối cao của của hành giả Khí công về lĩnh vực này là có thể làm cho cơ thể tự phát ra ánh sáng hào quang bao trùm lấy cơ thể trên một bình diện rộng như ý muốn. Hoặc có thể phát sáng ra những tia sáng nhiều màu sắc ở giữa hai lông mày).
7- Tâm Năng: Là nguồn năng lượng sinh ra và chuyển hóa từ Đức tin và Ý chí của tâm thức. (Đây là nguồn năng lượng có ý nghĩa bao trùm, chứa đựng siêu việt và có sực mạnh khỏi miễn bàn)
– 7 Cấu thành Năng lượng nói trên, trong cơ thể con người, Khoa học hiện đại gọi là Năng lượng Sinh học ATP. Triết học Á đông và Y học cổ truyền gọi nôm na là KHÍ.
– Môn công phu luyện tập nhằm làm chủ và điều tiết 7 cấu thành của Năng lượng như đã trình bày trên gọi là KHÍ CÔNG.
– Mỗi một phái Khí Công, hay mỗi bài Khí Công đều có thế mạnh nghiêng về luyện tập một hay nhiều từ trong 7 loại cấu thành Năng lượng khác nhau. Môn Khí Công nào nghiêng về quản lý loại Năng lượng nào thì được gọi tên của loại cấu thành năng lượng đó. Ví dụ luyện tập Động công (Cơ năng), luyện tập Nhân điện (Điện năng)…v..v…
– Các bộ môn luyện tập về Âm thanh gọi là „Âm năng“ hay „Âm công“. Ví dụ như „Sư tử hống“ (Phật gia) hay „Lục tự Khí công“ (Y gia) hoặc là „Ngũ Phụng Triều Âm“ (Mật tông Tây tạng)
– Trong bộ môn „Ngũ Phụng Triều Âm“ có phương pháp luyện tập 5 loại „Chủng Âm“. Bao gồm:
1- Địa âm
2- Thủy âm
3- Hỏa âm
4- Phong âm
5- Thức âm.
Bản phổ „Cát Đá Trùng Lai“ là bản phổ dành cho hành giả mới bước vào luyện tập Âm Năng dùng để luyện 3 loại giả thanh thuộc về „Hỏa âm“ trong „Ngũ Phụng Triều Âm“. (Hỏa âm là nền tảng căn bản của „Sư tử hống“)
– 3 loại giả thanh của „Hỏa âm“ có „hình tướng“ như thế nào thì hồi sau sẽ rõ….hì hì….
(Các bạn quan tâm đến Khí Công xin xem thêm bài viết về Năng lượng Sinh học ATP/ KHÍ qua bài viết „Lý giải một bí ẩn của Sinh- Tử“ đã đăng mấy ngày trước)
04.12.23
Thuận Nghĩa
Nguồn: https://www.facebook.com/thuannghia.le/posts/pfbid02pCwisNQ5ZVbiPoghUaAPdHs8Khhud3ghVY8AP1NQhLncyuJXkUKDNkzudkyhWCFnl