Các phương pháp chọn ngày phổ biến

Các phương pháp được giới thiệu trong việc chọn ngày giờ tương đối phổ biến trong dân gian, tùy thuộc vào tính chất công việc, mức độ quan trọng ,…

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Nguồn từ facebook Thầy: https://www.facebook.com/Om.Amitabha.Hrih.Svaha