NHỮNG MẬT CHÚ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN

NHỮNG MẬT CHÚ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN
1. Thần chú gia trì chuỗi hạt:
OM RUCHIRA MANI PRAVARTAYA HUM (7x)
Đọc là
Om ru chi na ma ni pờ ra va ta ya hum
Trì tụng câu Thần chú này 7 lần rồi sau đó thổi lên chuỗi hạt.
Điều này khiến cho sức mạnh của những câu chú mà bạn trì tụng sẽ tăng lên 10 triệu lần.
Điều này được nói ở trong bộ kinh: Thiên Cung Vô Tận, Viên Ngọc Đại Tăng (the Sutra Unfathomable Celestial Mansion, Great Increasing Jewel).
2. Bài chú sau có tác dụng làm cho cho các phẩm vật cúng dường được tăng lên hàng triệu lần, cho dù bạn chỉ dâng một chút phẩm vật cũng sẽ biến ra vô số trong không gian:
OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDANE / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM
BUDDHAYA /TADYATHÃ / OM VAJRE VAJRE / MAHA VAJRE / MAHÃ TEJA VAJRE / MAHÃ VIDYA
VAJRE / MAHA BODHICHITTA VAJRE / MAHÄBODHI MANDOPASAMKRAMANA VAJRE / SARVA
KARMA AVARANA VISHO DHANA VAJRE SVÃHA (X3)
Na mô ba ga va tê / va chơ ra / sa ra pờ ra ma đa nê/ ta tha ga ta ya/ a ra ha tê săm giắc săm bút đà ya
Tát đi ya tha/ ôm, va chờ rê/ va chờ rê/ ma ha va chờ rê/ ma ha tê ja va chờ rê/ ma ha vít ya va chờ rê/ ma ha bốt đi chi ta va chờ rê/
Maha bốt đi man đô pa săm kờ ra ma na va chờ rê/
Sạt va ka rờ ma a va ra na vít shô đa na va chờ rê sô ha (x3)
3. Thần chú thanh tẩy, tiêu trừ nghiệp chướng:
Câu thần chú này có sức mạnh vô cùng to lớn và được Đức Phật đã giải thích nhiều lợi ích trong Kangyur.
Ví dụ, nếu bạn trì tụng nó bảy lần một ngày và mang lại lợi ích cho người khác, thì khi cái chết xảy ra, bạn có cơ hội được đi đến một cõi tịnh độ.
Nếu bạn trì tụng và thổi vào cây hương, nước hoa hoặc quần áo thì những người tiếp xúc với mùi hương hoặc vải đó nhận được sự chữa lành và thanh lọc nghiệp tiêu cực, và nếu bạn đặt nó phía trên một cánh cửa thì bất kỳ ai đi dưới nó sẽ tịnh hóa được 1.000 kiếp ác nghiệp.
Thông thường ở các tu viện thần chú này được treo trên cửa. Khi tay bẩn, không có nước rửa mà muốn chạm vào đồ lễ. Có thể đọc chú này để thanh tẩy.
Hoặc khi phụ nữ đến tháng cũng nên đọc thần chú này.
OM PADMO USHNISHA BIMALI HUM PHAT
Đọc là: Om pạt mô u sắc ni shá bi ma li hùm phạt
4. Thần chú ban phước cho thịt:
Trì tụng 7 lần rồi thổi lên thịt cá trước khi ăn.
Thần chú này chuyển hóa thịt thành cam lồ
Hành giả sẽ không phải nhận nhiều nghiệp xấu nặng nề của việc ăn thịt, cá.
Om Ah Bira Khe Chara Hum (7 lần)
Đọc là
Om a bi ra kê cha ra hùm
Với ai ăn chay, nếu đi chợ, hay ngồi ăn với bạn bè thì có thể tụng chú này.
5. Thần chú Giải độc:
Khi đọc và thổi vào thức ăn sẽ hóa giải dịch bệnh (tiêu chảy…), ôi thiu, chất độc. Nên tụng chú này khi ăn đồ lạ, đi du lịch…
“Án, tam bạt la dà đa, ta bà ha”.
6. Tâm chú Kim Cang Tát Đoả
Cuối ngày trước khi đi ngủ nên tụng tâm chú ‘’Om Benza Sat tô Hum” để tịnh hoá ngay các ác nghiệp đã gieo trong ngày. Hoặc khi vừa phạm một lỗi lầm, có thể tụng 21 lần tâm chú với tâm sám hối để tịnh hóa nghiệp xấu ngay tại lúc đó.
𝐎𝐌 𝐁𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐒𝐀𝐓𝐓𝐎 𝐇𝐔𝐌
7. Tâm chú Dược Sư
Nếu một chúng sinh (chẳng hạn như con kiến) vô tình bị chúng ta giẫm đạp lên làm cho mất mạng. Chúng ta có thể trì tụng Thần chú Dược Sư, rồi thổi lên cơ thể của chúng.
Nhờ việc làm này mà chúng có cơ hội thoát khỏi sự tái sinh trong ác đạo và sẽ có được một tái sinh tốt lành hơn. Khi bạn nghĩ về số lượng động vật lên tục chết đi như: sâu bọ, côn trùng và vô số loài vật khác… Số lượng chúng sinh có đủ Thiện nghiệp để được ai đó trì tụng 1 câu Thần chú, rồi thổi lên người chúng là cực kỳ hiếm hoi ( giống như nhìn thấy các vì sao mọc giữa ban ngày vậy).
Trong Kinh Dược Sư cũng có dạy, nếu ai trì tụng thần chú Dược Sư thường xuyên thì sẽ được khỏe mạnh và sống lâu.
Tát đi ya tha Ôm Bếch kan zê Bếch kan zê Maha Bếch kan zê ra za sa mông ga tê sô ha
8. AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN:
Na ma, sa măn ta bút đà năm, ôm, đu ru đu ru, đê vi, sóa ha. (7 lần)
Chú này được đọc khi muốn tịnh hóa một khu đất, khi đến một nơi ở mới…Có thể kết hợp tụng chú và rắc hạt cải xung quanh để trừ tà.
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ tát ma ha tát 🙏🏻🌸🙏🏻
Copy từ fb Amanda Na Nguyen.