Những phong tục và điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp

điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp

Ngày mai là ngày mồng tám tháng chạp rồi, bạn còn nhớ có những phong tục và điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp không??? Đã vào tháng chạp được một thời gian rồi, ngày mai sắp đến ngày lễ Lạp Bát. Theo câu tục ngữ: “Qua Lạp Bát là đến năm”, vào tháng chạp […]

NHỮNG CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI NÊN TỤNG HÀNG NGÀY

CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI

• Quán Thế Âm Sám Hối Chú: Namo Ratna-trayāya Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahā-satvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā: Turu Turu_ Asi Masi Masi_ Mahā-mālini Dhūpa-mālini _ Dhūpe Dhūpe _ Namo Namaḥ Svāhā Chú bên trên, ở trước tượng Quán Âm, đốt hương, phát lộ sám hối, chí tâm tụng ba biến sẽ diệt tội từ vô thuỷ đến […]

Chọn tuổi xông nhà 2024 Thầy Bạch Văn Sơn

Chọn tuổi xông nhà năm 2024

VD tuổi Bính thì các bạn đeo kính vào rồi tìm chữ Bính. nhìn Bảng 1, cột dọc thứ 3, từ trên xuống có: – Lộc Tỵ tức là tuổi Tỵ là lộc của tuổi Bính, bạn tuổi tuổi Bính thì nên chọn người Tỵ xông nhà và ngược lại, người tuổi Tỵ cũng nên […]

ÂM NĂNG PHỔ KÝ LIỆT TRUYỆN

ÂM NĂNG PHỔ KÝ LIỆT TRUYỆN

Cũng như ngoài Vũ trụ và các cấu thành của Thiên nhiên, cơ thể Con người cũng tàng ẩn một nguồn năng lượng để vận hành sinh mệnh và tồn tại. Vũ trụ, Thiên nhiên và Con người, ngoài những nguồn năng lượng siêu hình, đặc thù cho mỗi cảnh giới khác nhau ra (Năng […]

QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN VÀ VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM

QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN VÀ VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM – Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn tiếng Phạn là: “Oṃ Maṇi Padme Hūṃ Mahā-Jñāna-Ketu Savāda Ketu Śana Vidhāriya Sarvārtha Parisādhaya Nāpurṇa Nāpari Uttapanā Namaḥ Lokeśvarāya Svāhā.” – Link cách đọc: https://youtu.be/CXloHSu4p_k?si=wAPYQiirk2a8ABFu Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn, là một bài Chân Ngôn Mật […]

Ngụy thanh giang tu phương cổ pháp

tu đạo cổ xưa

Ngụy thanh giang tu phương cổ pháp Các chủng tu ứng Tu ứng chi pháp, tiên hiền dụng chi nhi lũ nghiệm. Cái tu nhất phương, như dụng độc vị chi dược, công lực vưu thắng dĩ trí hiệu. Cố thư vân: “Nhược yếu phát, tu tam sát; nhược yếu tài, tu lưu tài; nhược […]

HÃY LÀM 6 VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, THAY ĐỔI VẬN MỆNH…

HÃY LÀM 6 VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, THAY ĐỔI VẬN MỆNH..

1. NIỆM PHẬT: Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa ,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm Phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm Phật tinh tấn trong vòng 3 năm thì vận mệnh sẽ thay đổi. 2. HIẾU DƯỠNG CHA […]