Học bổng quốc tế bậc thạc sĩ của Ajinomoto dành cho sinh viên Việt Nam ngành khoa học

Học bổng quốc tế

“Học bổng Ajinomoto ASEAN + ONE dành cho sinh viên quốc tế” thuộc Quỹ học bổng Ajinomoto (Ajinomoto Scholarship Foundation – ASF) đang tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế theo đuổi các chương trình học thạc sĩ chuyên về khoa học tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Học bổng […]