Ngày giờ khai xuân, xuất hành, xông đất năm 2024

xuat hanh 20024

Việc lựa chọn hướng xuất hành trong năm 2024, khiến mọi người đặc biệt quan tâm và tìm hiểu sâu hơn trong thời gian gần đây. Theo quan niệm truyền thống của tổ tiên, mỗi năm mới là một cơ hội để khởi đầu lại, và mọi lời nói và hành động đều có tác […]