Phụ nữ lười đi để chăm lại hôn nhân

Phụ nữ lười đi để chăm lại hôn nhân

Hôn nhân cần một người phụ nữ biết chăm sóc chứ không cần người vợ chỉ biết chăm chỉ. Bởi những người phụ nữ quá chăm chỉ sẽ chẳng còn thời gian chăm sóc hôn nhân. Nhiều lần, vợ tôi bảo: Anh quá may mắn khi lấy được vợ lười như em. Anh mà lấy […]