BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC (do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền) Bài tán lễ này tất cả đại chúng đều có thể thực hành hàng ngày. Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama […]

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH *Chuẩn bị : sắp sẵn một mâm cơm chay, hoa quả hương đèn; hoặc chuẩn bị 1 chén cháo lỏng, nước trong, muối gạo, hương đèn, trước bàn Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát trước chùa, hoặc ngoài bàn thiên, bàn thí […]

Chú Luân Ủng hộ Long Vương

Chú Luân Ủng hộ Long Vương

NGHI THỨC TRÌ NIỆM ỦNG HỘ LONG THẦN (Trích từ Long Vương Pháp Kinh – Cố Cư sĩ Huyền Thanh 05/2015, trang 167 – 168) 1_ Kính lễ: Namo Ratna-Trayāya (Quy mệnh Tam Bảo) Namo Śākya-Muṇi-Buddha (Quy mệnh Thích Ca Mâu Ni Phật) Namaḥ Avalokiteśvara-Bodhisatva (Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát) Namaḥ Vajra-Pāṇi-Bodhisatva (Kính […]

Bù vào chỗ thiếu

1. Lớn lên từ văn hoá lúa nước cổ truyền với tâm lý sợ ma và cúng kính rất nhiều, mình đã quá quen với việc cúng. Làm cái gì cũng cúng cũng xin. Nhưng cũng có cái thành, nhiều cái không thành. Sau này mình chuyển qua làm từ thiện, giúp đời, và thấy […]