BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC (do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền) Bài tán lễ này tất cả đại chúng đều có thể thực hành hàng ngày. Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama […]

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH *Chuẩn bị : sắp sẵn một mâm cơm chay, hoa quả hương đèn; hoặc chuẩn bị 1 chén cháo lỏng, nước trong, muối gạo, hương đèn, trước bàn Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát trước chùa, hoặc ngoài bàn thiên, bàn thí […]

Chú Luân Ủng hộ Long Vương

Chú Luân Ủng hộ Long Vương

NGHI THỨC TRÌ NIỆM ỦNG HỘ LONG THẦN (Trích từ Long Vương Pháp Kinh – Cố Cư sĩ Huyền Thanh 05/2015, trang 167 – 168) 1_ Kính lễ: Namo Ratna-Trayāya (Quy mệnh Tam Bảo) Namo Śākya-Muṇi-Buddha (Quy mệnh Thích Ca Mâu Ni Phật) Namaḥ Avalokiteśvara-Bodhisatva (Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát) Namaḥ Vajra-Pāṇi-Bodhisatva (Kính […]

Những pháp hành biến đổi, chuyển hoá và cải mệnh phong thủy trong phật pháp

CHUYỂN HOÁ VÀ CẢI MỆNH PHONG THỦY TRONG PHẬT PHÁP

Nếu ai đang sửa sang lại nhà cửa, hoặc dời chuyển nhà, hoặc làm lễ an vị Phật, hoặc bất cứ vấn đề gì rắc rối liên quan đến phong thủy, nhưng lại ngại mời thầy phong thủy về tư vấn vì nhiều lý do, thì trong Phật Pháp cũng có các Pháp hành đặc […]

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH "HÓA GIẢI" TRONG LĂNG NGHIÊM

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM ************* (tác giả bài viết: Chim Khổng Tước) 1.Hóa giải oan gia trái chủ, xung khắc trong gia đình hay xã hội. Mỗi buổi sáng trì toàn bài chú Lăng Nghiêm 3,5,7 biến…tùy mình rồi dành 20-30 phút, nhiếp tâm trì đúng 1 câu Nam Mô […]