Những pháp hành biến đổi, chuyển hoá và cải mệnh phong thủy trong phật pháp

CHUYỂN HOÁ VÀ CẢI MỆNH PHONG THỦY TRONG PHẬT PHÁP

Nếu ai đang sửa sang lại nhà cửa, hoặc dời chuyển nhà, hoặc làm lễ an vị Phật, hoặc bất cứ vấn đề gì rắc rối liên quan đến phong thủy, nhưng lại ngại mời thầy phong thủy về tư vấn vì nhiều lý do, thì trong Phật Pháp cũng có các Pháp hành đặc […]

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH "HÓA GIẢI" TRONG LĂNG NGHIÊM

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH “HÓA GIẢI” TRONG LĂNG NGHIÊM ************* (tác giả bài viết: Chim Khổng Tước) 1.Hóa giải oan gia trái chủ, xung khắc trong gia đình hay xã hội. Mỗi buổi sáng trì toàn bài chú Lăng Nghiêm 3,5,7 biến…tùy mình rồi dành 20-30 phút, nhiếp tâm trì đúng 1 câu Nam Mô […]

CÂU HỒI HƯỚNG SAU BUỔI LẠY 500 LẠY,HOẶC THỜI KINH NÊN ĐỌC HH NHƯ SAU

CÂU HỒI HƯỚNG

Con xin nguyện cho thế giới hòa bình chúng sinh An Lạc muôn loài thoát khỏi những thảm cảnh do thiên tai lũ lụt hỏa hoạn dịch bệnh chiến tranh tai nạn thương vong xa lìa thảm khóc chúng con nguyện cho đời sống của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài đồng […]

NHỮNG CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI NÊN TỤNG HÀNG NGÀY

CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI

• Quán Thế Âm Sám Hối Chú: Namo Ratna-trayāya Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahā-satvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā: Turu Turu_ Asi Masi Masi_ Mahā-mālini Dhūpa-mālini _ Dhūpe Dhūpe _ Namo Namaḥ Svāhā Chú bên trên, ở trước tượng Quán Âm, đốt hương, phát lộ sám hối, chí tâm tụng ba biến sẽ diệt tội từ vô thuỷ đến […]

Thần chú Đức Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri – Tâm chú diệu kỳ tu Tịnh Độ

OM AMI DEWA HRIH

Thần chú Đức Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri – Tâm chú diệu kỳ tu Tịnh Độ OM AMI DEWA HRIH Đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri Amitabha Mantra / A Mi Tuo Fo Xin Zhou (阿彌陀佛心咒) Sanskrit : Om Amideva Hrih. Tibetan : Om Ami Dewa Hri. Mandarin : Om A […]

42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP CỦA ĐẠI BI TÂM ĐÀ LÀ NI (Phần 3 – 8 Thủ Nhãn Ấn Pháp thuộc Kim Cang bộ Hàng Phục Pháp)

Bài này sẽ tiếp tục nói về 8 Thủ Nhãn Ấn Pháp thuộc Kim Cang bộ Hàng Phục Pháp, tức là bộ Mật Pháp có công năng chính chuyên điều phục, trấn áp các Thiên Ma, Ngoại Đạo, Quỷ Thần thường hay não loạn chúng sanh hay cho đến hàng phục các loại bệnh tật, […]

Đức Mẫu đệ nhất Thiên Tiên Cửu Trùng Thanh Vân Lục Cung Bán Thiên Công Chúa Thiên

KINH MẪU THƯỢNG THIÊN

KINH MẪU THƯỢNG THIÊN Nay Đức Mẫu truyền kinh cứu khổ Hỡi chúng sanh bớt chút thời gian Muốn cho khỏi vận cơ hàn Muốn cho bớt cả ức oan ở đời Hỡi chúng sanh nghe lời Mẫu dạy Hãy sống cho đúng đạo làm người Đừng tham của cải chơi vơi Ăn rồi phải […]

Trộm pháp

Từ rất lâu rồi mình luôn giải thích thắc mắc rất nhiều của các đạo hữu e sợ là khi trì thần chú mà ko có vị đạo sư quán đảnh (điểm đạo) là trộm pháp. Mình luôn giải thích chư Phật chư Bồ Tát là đại từ đại bi các vị hàng ngày hàng […]

CÔNG HIỆU MỞ MÁY PHÁT CHÚ LĂNG NGHIÊM

CÔNG HIỆU MỞ MÁY PHÁT CHÚ LĂNG NGHIÊM

Trong nhà thường mở chú Lăng Nghiêm nghe, có thể cải biến phong thủy gia đình và thanh lọc từ trường. Khi âm tụng chú Lăng Nghiêm truyền ra có công năng tránh tà giải trừ tai họa, phát một lần tương đương với mười ngàn công đức! Mở phát Ngũ Đại Tâm Chú cũng […]