Bí Truyền Trừ ế, hóa giải thoát kiếp FA

BÍ TRUYỀN TRỪ Ế

Theo truyền thuyết, thời xưa, Chức Nữ giỏi dệt vải và mỗi ngày đều dệt những ánh mây màu trên bầu trời. Cô ấy chán ngán cuộc sống tẻ nhạt đó, nên lén lút xuống thế gian và lấy chồng là Ngưu Lang ở bên sông Tây, sống cuộc sống nam canh nữ dệt. Chuyện […]