Đối thoại với Ngọc Hoàng, bí mật cầu phúc năm mới vào ngày 25 tháng Chạp

Đối thoại với Ngọc Hoàng, bí mật cầu phúc năm mới

NGÀY 25 THÁNG CHẠP, NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ HẠ GIỚI TUẦN TRA, NGHÊNH LOAN TIẾP GIÁ CUNG NGHÊNH HẠO THIÊN KIM KHUYẾT CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG XÁ TỘI ĐẠI THIÊN TÔN HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ THÁNH GIÁ. CẦU NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TỪ BI GIẢM MIỄN TAI ÁC, BAN ĐA PHÚC LỘC! Ngày 25 […]

NGŨ BỘ THẦN TÀI

NGŨ BỘ THẦN TÀI

Hoàng thần tài trong Kim Cương Thừa ( Đặc biệt trong Phật Giáo Tạng Truyền) rất được yêu thích, được nhiều người biết đến và tu tập về Tài Bảo.Tuy nhiên Hoàng Thần Tài chỉ là một trong Ngũ Bộ Tài Thần gồm: Hoàng Thần Tài , Bạch Thần Tài, Hồng Thần Tài, Hắc Thần […]

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔI PHỤC SINH KHÍ CHO NGÔI NHÀ

KHÔI PHỤC SINH KHÍ CHO NGÔI NHÀ

Thiên khí, địa khí, phải được lưu thông hợp lý thì mới giúp gia chủ có sức khỏe. Tình trạng thiếu sinh khí của ngôi nhà cần thiết phải khắc phục ngay vì không có sinh khí tức là không có sức sống. Có nhiều cách để khắc phục tình trạng trì trệ khó chịu […]

Những phong tục và điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp

điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp

Ngày mai là ngày mồng tám tháng chạp rồi, bạn còn nhớ có những phong tục và điều kiêng kỵ nào trong tháng chạp không??? Đã vào tháng chạp được một thời gian rồi, ngày mai sắp đến ngày lễ Lạp Bát. Theo câu tục ngữ: “Qua Lạp Bát là đến năm”, vào tháng chạp […]

NHỮNG CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI NÊN TỤNG HÀNG NGÀY

CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI

• Quán Thế Âm Sám Hối Chú: Namo Ratna-trayāya Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahā-satvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā: Turu Turu_ Asi Masi Masi_ Mahā-mālini Dhūpa-mālini _ Dhūpe Dhūpe _ Namo Namaḥ Svāhā Chú bên trên, ở trước tượng Quán Âm, đốt hương, phát lộ sám hối, chí tâm tụng ba biến sẽ diệt tội từ vô thuỷ đến […]

Chọn tuổi xông nhà 2024 Thầy Bạch Văn Sơn

Chọn tuổi xông nhà năm 2024

VD tuổi Bính thì các bạn đeo kính vào rồi tìm chữ Bính. nhìn Bảng 1, cột dọc thứ 3, từ trên xuống có: – Lộc Tỵ tức là tuổi Tỵ là lộc của tuổi Bính, bạn tuổi tuổi Bính thì nên chọn người Tỵ xông nhà và ngược lại, người tuổi Tỵ cũng nên […]

ÂM NĂNG PHỔ KÝ LIỆT TRUYỆN

ÂM NĂNG PHỔ KÝ LIỆT TRUYỆN

Cũng như ngoài Vũ trụ và các cấu thành của Thiên nhiên, cơ thể Con người cũng tàng ẩn một nguồn năng lượng để vận hành sinh mệnh và tồn tại. Vũ trụ, Thiên nhiên và Con người, ngoài những nguồn năng lượng siêu hình, đặc thù cho mỗi cảnh giới khác nhau ra (Năng […]

Ngụy thanh giang tu phương cổ pháp

tu đạo cổ xưa

Ngụy thanh giang tu phương cổ pháp Các chủng tu ứng Tu ứng chi pháp, tiên hiền dụng chi nhi lũ nghiệm. Cái tu nhất phương, như dụng độc vị chi dược, công lực vưu thắng dĩ trí hiệu. Cố thư vân: “Nhược yếu phát, tu tam sát; nhược yếu tài, tu lưu tài; nhược […]