Ngày giờ khai xuân, xuất hành, xông đất năm 2024

Việc lựa chọn hướng xuất hành trong năm 2024, khiến mọi người đặc biệt quan tâm và tìm hiểu sâu hơn trong thời gian gần đây. Theo quan niệm truyền thống của tổ tiên, mỗi năm mới là một cơ hội để khởi đầu lại, và mọi lời nói và hành động đều có tác động đến vận khí, tài lộc, sự thuận lợi và may mắn trong suốt một năm. Vì vậy, việc lựa chọn hướng và thời điểm xuất hành đầu năm 2024 trở thành vấn đề được quan tâm rất nhiều. Để tìm hiểu câu trả lời chi tiết, hãy tiếp tục đọc bài viết dưới đây.
___________🌼🌸🌼___________
☯️ SINH NĂM : 1954 – Tuổi 71 – Giáp Ngọ
💐 🧧💐 Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1985 -1992-1995
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1955 – Tuổi 70 – Ất Mùi
💐🧧💐 Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1965 – 1972
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1956 – Tuổi 69 – Bính Thân
💐🧧💐 Khai Xuân :11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h50
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1978 -1976
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1957 – Tuổi 68 – Đinh Dậu
💐🧧💐 Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1965 -1962
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1958 – Tuổi 67 – Mậu Tuất
💐🧧💐 Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1971 – 1975
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1959 – Tuổi 66 – Kỷ Hợi
💐🧧💐 Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h40
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Đất : 1988 -1978
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1960 – Tuổi 65 – Canh Tý
💐🧧💐 Khai Xuân :14/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1982
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1961 – Tuổi -64 – Tân Sửu
💐🧧💐Khai Xuân : 8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 5h50
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1972 -1975
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1962- Tuổi 63 – Nhâm Dần
💐🧧💐 Khai Xuân :9/1/2023 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1988 -1978
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1963 – Tuổi 62 – Quý Mão
💐🧧💐 Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1995 – 1982
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1964 – Tuổi 61 – Giáp Thìn
💐🧧💐 Khai Xuân :6/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1981 – 1971
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1965 – Tuổi 60 – Ất Tỵ
💐🧧💐 Khai Xuân :4 /1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1978 – 1982
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1966 – Tuổi 59 – Bính Ngọ
💐🧧💐 Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1952 – 1995
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1967 – Tuổi 58 – Đinh Mùi
💐🧧💐 Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1968
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1968 – Tuổi 57 – Mậu Thân
💐🧧💐 Khai Xuân :2/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1978 – 1988
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1969 – Tuổi 56 – Kỷ Dậu
💐🧧💐 Khai Xuân :4/1/2023 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 10h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1945 – 1985
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1970 – Tuổi 55 – Canh Tuất
💐🧧💐 Khai Xuân :11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1971 – 1981
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1971 – Tuổi 54 – Tân Hợi
💐🧧💐Khai Xuân :15/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1988 – 1982
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1972 – Tuổi 53 – Nhâm Tý
💐🧧💐 Khai Xuân :14/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h50
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1991 – 1986
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1973 – Tuổi 52 – Quý Sửu
💐🧧💐 Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1965 – 1972
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1974 – Tuổi 51 – Giáp Dần
💐🧧💐Khai Xuân :5/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1990 – 1994
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1975 – Tuổi 50 – Ất Mão
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 12h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1962 – 1995
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1976 – Tuổi 49 – Bính Thìn
💐🧧💐Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1972
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1977 – Tuổi 48 – Đinh Tỵ
💐🧧💐Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1981 – 1973
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1978 – Tuổi 47 – Mậu Ngọ
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1982 – 1974
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1979 – Tuổi 46 – Kỷ Mùi
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1995 – 1975
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1980 – Tuổi 45 – Canh Thân
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1984 – 1988
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1981 – Tuổi 44 – Tân Dậu
💐🧧💐Khai Xuân :11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1977 – 1985
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1982 – Tuổi 43 – Nhâm Tuất
💐🧧💐Khai Xuân :6/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành: Đông Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1978 – 1986
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1983 – Tuổi 42 – Quý Hợi
💐🧧💐Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1987 – 1991
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1984 – Tuổi 41 – Giáp Tý
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1980 – 1976
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1985 – Tuổi 40 – Ất Sửu
💐🧧💐Khai Xuân : 6/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1989 – 1980
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1986 – Tuổi 39 – Bính Dần
💐🧧💐Khai Xuân : 11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 5h50
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1990 – 1982
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1987 – Tuổi 38 – Đinh Mão
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1995 – 1979
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1988 – Tuổi 37 – Mậu Thìn
💐🧧💐Khai Xuân :11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1984
________________________________
☯ SINH NĂM : 1989 – Tuổi 36 – Kỷ Tỵ
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1993 – 1985
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1990 – Tuổi 35 – Canh Ngọ
💐🧧💐Khai Xuân :11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1991 – 1986
________________________________
☯ SINH NĂM : 1991 – Tuổi 34 – Tân Mùi
💐🧧💐Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1990 – 1987
_______________________________
☯ SINH NĂM : 1992 – Tuổi 33 – Nhâm Thân
💐🧧💐Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1996 – 1976
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1993 -Tuổi 32 – Quý Dậu
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1977 – 1985
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1994 – Tuổi 31 – Giáp Tuất
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1978 – 1986
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1995 – Tuổi 30 – Ất Hợi
💐🧧💐Khai Xuân :8/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1987 – 1979
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1996 – Tuổi 29 – Bính Tý
💐🧧💐Khai Xuân :2/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1988
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 1997 – Tuổi 28 – Đinh Sửu
💐🧧💐 Khai Xuân :14/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h45
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1989 – 1981
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1998 – Tuổi 27 – Mậu Dần
💐🧧💐 Khai Xuân :6/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành :Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1978 – 1998
_____________________________
☯ SINH NĂM : 1999 – Tuổi 26 – Kỷ Mão
💐🧧💐 Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1975 – 1979
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2000 – Tuổi 25 – Canh Thìn
💐🧧💐 Khai Xuân : 11/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 9h15
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1992 – 1996
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2001 – Tuổi 24 – Tân Tỵ
💐🧧💐Khai Xuân : 5/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1993 – 1998
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2002 – Tuổi 23 – Nhâm Ngọ
💐🧧💐Khai Xuân :12/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1986 – 1982
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 2003 – Tuổi 22 – Quý Mùi
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 6h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1995 – 1987
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2004 – Tuổi 21 – Giáp Thân
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1988 – 1984
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2005 – Tuổi 20 – Ất Dậu
💐🧧💐Khai Xuân :10/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 8h30
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Tây Bắc
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1989 – 1985
_____________________________
☯ SINH NĂM : 2006 – Tuổi 19 – Bính Tuất
💐🧧💐Khai Xuân :9/1/2024 âm lịch
🌸🧧🌸 Giờ : 10h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Đông Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1990 – 1986
_____________________________
☯️ SINH NĂM : 2007 – Tuổi 18 – Đinh Hợi
💐🧧💐 Khai Xuân : 8/1/2024
🌸🧧🌸 Giờ : 7h00
🌼🧧🌼 Hướng Xuất Hành : Nam
🪷🧧🪷 Tuổi Xông Nhà : 1987 – 1991
_____________🧧🪷🧧_____________
🚦💐🚦 Chúc mọi người năm mới 2024 thân tâm thường an lạc ,đạo tâm kiên cố cùng gia quyến phúc – lộc – thọ trường an khang thịnh vượng…
Nguồn: https://www.facebook.com/100020429760504/videos/1399523560954741/