Câu Chú Siêu Độ Người Thân

Trong Phật pháp có vô số pháp môn có thể làm lợi lạc cho chúng sinh các cảnh giới. Hẩu như bất cứ bài Kinh Kệ, Thần chú Chân ngôn nào cũng có tác dụng hỗ trợ siêu độ chúng sinh. Tuy nhiên ở đây tôi xin giới thiệu một số pháp hành đơn giản và thù thắng nhất. Nên kết hợp trì tụng hàng ngày và mở máy phát nhạc Thần chú/ Kinh pháp do các chân sư đọc tụng.

☀️ Tỳ Lô Giá Na thần chú: https://www.facebook.com/1529058103/posts/pfbid0skkPBscpdN7iNetbq8BrHs8VeJTUEkVp83WPRNBwCzKxbFVRRvFV2j29trUjyhkCl/?app=fbl

☀️ Đại Bảo Lâu Các Thần chú: https://www.facebook.com/groups/911173782667930/permalink/1704367330015234/?app=fbl

☀️ Lục đạo Kim cang chú: https://www.facebook.com/1529058103/posts/pfbid0gsjTLrm2WTrvfCasP33YpT5UVUjwhKXoah5ft65A71mXLo4w5J1uuRw9kMASn371l/?app=fbl

☀️ Luân Xa Như Ý thần chú: https://www.facebook.com/groups/444458153796937/permalink/865209398388475/?app=fbl

☀️ Trí Cự Như Lai Tâm phá địa ngục chân ngôn: https://www.facebook.com/1529058103/posts/pfbid02hZNgPyBxEWzqRZmHMSFBVmWd7DGg4FCW76f3NLfhyLS7BwwcWCXiosxPYJ3Fe1kkl/?app=fbl ☀️ Tuyển tập nhạc Thần chú: https://www.facebook.com/1529058103/posts/pfbid0vPrut1krCZCTQfja1FnZEaHL98SZJ4mqwVF14MEgkiEqeZNKpUT6srpCLj2c2WvXl/?app=fbl

quan trọng là sau khi làm các việc như trên thì nhớ hồi hướng là được

Siêu tầm theo Thầy Bạch Vân Sơn